• برای شروع رسیدن به هدفتان می توانید با موسسه فهیم اغاز گر باشید
  • تماس با ما031-36616160
  • ایمیل درFAHIMJOBISF@GMAIL.COM
  • دفتر کارروز های زوج9 صبح تا 22:30 روز های فرد 9 صبح تا 20:30
ویزای تخصصی و مهارت

ویزای تخصصی و مهارت

ویزاهای تخصص و مهارت (Skilled Worker) این ویزاها دارای یک سیستم امتیازبندی می باشند و چنانچه متقاضی مهاجرت به استرالیا…

Read more